Lào Cai chi trả hàng trăm tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng ​

Tuấn Kiệt|19/12/2022 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hàng trăm tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng đã được chi trả cho người dân tỉnh Lào Cai qua đó tăng thêm thu nhập, tạo sinh kế và giúp người dân gắn bó với rừng hơn.

Tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/9/2022, các đơn vị thuộc đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện ký kết 62 hợp đồng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai. Theo đó từ ngày 1/1 đến 15/9/2022, đã thu tiền dịch vụ môi trường rừng về quỹ là gần 121 tỷ đồng/148,688 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 26,2%.

Cũng từ ngày 1/1 đến ngày 15/9/2022, quỹ đã thực hiện chi trên 108 tỷ đồng, trong đó chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý trên 8 tỷ đồng; chi chủ rừng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 trên 100 tỷ đồng.

dich-vu-moi-truong-rung.jpg
Chính sách chi trả tiền dịch vụ bảo vệ rừng góp phần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, trồng rừng.

Toàn tỉnh hiện có gần 400 cộng đồng thôn, bản và hàng nghìn hộ gia đình được hưởng nguồn dịch vụ môi trường rừng. Nguồn quỹ này đang giúp các địa phương làm tốt hơn công tác bảo vệ rừng hằng năm. Một cán bộ thuộc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lào Cai cho biết: "Quỹ phối hợp với Bưu điện tỉnh Lào Cai để tổ chức chi trả đến hộ gia đình. Đối với các tổ, nhóm hoặc các tổ chức thì chi trả qua tài khoản. Cách làm này sẽ giúp minh bạch tiền dịch vụ môi trường rừng cũng như đảm bảo đến tay đối tượng thụ hưởng nhanh nhất".

Đối với chủ rừng là tổ chức thì việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng nhận khoán, hộ nhận khoán được thực hiện chi trả thông qua tài khoản ngân hàng, việc chi trả đảm bảo công khai minh bạch.

Hồ sơ, hợp đồng khoán khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng đơn vị thực hiện đúng theo quy định. Các khoản chi, chứng từ thanh toán cơ bản đảm bảo định mức, đúng quy định. Qua kiểm tra, nắm bắt ngoài hiện trường đại diện các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đều xác nhận đã nhận đủ tiền dịch vụ môi trường rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện...

Đối với UBND các xã đã xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng gửi Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. Nội dung chi của UBND các xã cơ bản thực hiện theo phương án sử dụng tiền và theo quy định. Qua kiểm tra, nắm bắt ngoài hiện trường các cộng đồng, thành viên tổ bảo vệ rừng đều xác nhận đã nhận đủ tiền dịch vụ môi trường rừng từ UBND các xã.

Cách làm này sẽ giúp minh bạch tiền dịch vụ môi trường rừng cũng như đảm bảo đến tay đối tượng thụ hưởng nhanh nhất.

Gần 10 năm nay, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đã giúp nhiều nông dân trồng rừng có thêm nguồn thu nhập. Thông qua việc thực hiện chính sách này đã giúp nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, trồng rừng, duy trì tỷ lệ che phủ, nâng cao chất lượng rừng và góp phần cải thiện môi trường sinh thái.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai chi trả hàng trăm tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng ​