gắn chip điện tử

Quy định mới về mẫu hộ chiếu có gắn chip điện tử
Moitruong.net.vn – Từ ngày 14-8-2021, hộ chiếu kiểu mới có gắn chip được đặt trong bìa sau của hộ chiếu và hộ chiếu phổ thông sẽ đổi trang bìa sang màu xanh tím.