gây quĩ

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức thành công giải golf gây quỹ vì trẻ em nghèo
Với mục đích kết nối, gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổ chức “Giải golf Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam lần thứ nhất” tại sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc).