giá xăng

Giá xăng tăng trở lại, RON95 áp sát giá 24.000 đồng/lít
Sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 tăng 277 đồng/lít, có giá bán mới không cao hơn 22.752 đồng/lít; xăng RON95 tăng 330 đồng/lít, có giá mới 23.929 đồng/lít.