giá xăng tăng

Giá xăng tăng mạnh, RON95 chạm ngưỡng 26.000 đồng/lít
Từ 15h ngày 21/9, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng hàng loạt. Mỗi lít xăng E5 tăng thêm 726 đồng, giá mới là 24.197 đồng/lít; xăng A95 tăng 877 đồng/lít, giá mới là 25.748 đồng/lít.