giải golf chung tay vì ATGT lần thứ 4

Golfer Nguyễn Hồng Hải vượt qua hơn 200 người chơi giành vô địch giải golf chung tay vì ATGT lần thứ 4
Golfer Nguyễn Hồng Hải đã xuất sắc vượt qua gần 200 người chơi, giành Best Gross - Giải Golf Chung tay vì ATGT lần thứ 4 năm 2023.