gián đoạn

40 triệu trẻ em trên thế giới bị gián đoạn việc học tập do khủng hoảng khí hậu
Các nghiên cứu cho thấy khủng hoảng khí hậu không phải là một nguy cơ xa vời mà là một thách thức hiện hữu mà trẻ em nói chung, đặc biệt là trẻ em gái sinh sống tại các khu vực nông thôn, đang phải đối mặt, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của các em.