giáo dục nghề nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải bảo đảm đủ sách giáo khoa cho năm học mới
Tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu phải chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, không để hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa cho năm học mới 2023 – 2024.