Giáo viên tư thục được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng do dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– Ngày 19/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 154 mới ban hành, đối tượng hỗ trợ đã mở rộng cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do đại dịch Covid-19.

Việc hỗ trợ này được áp dụng ở tất cả các cấp học, với mức hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế và tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Ảnh minh họa.

Nghị quyết cũng bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động”. Đồng thời sửa đổi nội dung hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất theo hướng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Đối với nghị định sửa đổi quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Với đối tượng là các giáo viên được hỗ trợ, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập danh sách, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này.

Sau khi có xác nhận trong 3 ngày, doanh nghiệp/cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở và trong 5 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt.

Về hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương, nghị quyết mới bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động”. Cụ thể, người sử dụng lao động có doanh thu quý I/2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc so với cùng kỳ năm trước, được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động. Thời gian vay từ tháng 4 đến 12/2020 nhưng không quá 3 tháng; lãi suất vay 0%; thời hạn vay tối đa 12 tháng, tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chính phủ cũng quy định, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm công bố dịch thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

Hoàng Nhân