an sinh xã hội

Hòa Bình đề xuất trung ương hỗ trợ 42 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai
Nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa đá, dông lốc, tỉnh Hoà Bình đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả.