Giờ Trái đất 2023

Phú Yên: Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng giờ trái đất 2023
Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 phát đi thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Được nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường.