gỗ hàng trăm năm tuổi

Hà Tĩnh: Phát hiện cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi vùi dưới lòng suối
Moitruong.net.vn – Hai nông dân nghèo ở huyện biên giới Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện được một cây gỗ lớn hàng trăm năm tuổi nằm sâu dưới lòng suối.