Hà Nam: Nước sông Nhuệ bốc mùi hôi, báo động ô nhiễm cấp độ 2

Moitruong.net.vn

– Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nam) vừa tiến hành lấy mẫu, phân tích nước tại cống Nhật Tựu (Kim Bảng, Hà Nam) cho thấy sông Nhuệ đang có mức ô nhiễm báo động cấp 2.

Nguồn nước tại sông Nhuệ có màu đen, mùi hôi (ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam)

Kết quả phân tích mẫu nước tại cống Nhật Tựu, lúc 08h ngày 3/3, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm như sau: Nồng độ Amoni là 35,3 mg/L-N, vượt 117,67 lần; ôxy hòa tan là 1,05 mg/L, nhỏ hơn 4,76 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh Hà Nam.

Hiện nay, cống Nhật Tựu đang đóng và theo thông báo của Trạm Quản lý công trình Nhật Tựu thì cống Nhật Tựu sẽ tiếp tục đóng trong thời gian tới. Do đó, nước sông Nhuệ tiếp tục bị ô nhiễm và có thể ảnh hưởng đến sông Duy Tiên và sông Đáy.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, sông Đáy, sông Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; Công ty CP Nước sạch Hà Nam bố trí nhân lực trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị bà con nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch và có biện pháp bảo vệ các loài thủy sản nuôi trên sông.

Tuấn Kiệt