Hà Nội thu được là hơn 208 tỷ đồng

Hà Nội đứng thứ 5 cả nước về thu quỹ phòng chống thiên tai
Tính đến hết năm 2022, tổng số tiền quỹ phòng chống thiên tai mà Hà Nội thu được là hơn 208,6 tỷ đồng, đứng thứ 5 trong số 62 tỉnh thành của cả nước thu Quỹ PCTT (hiện còn tỉnh Quảng Bình chưa tiến hành thu quỹ này).