hành vi trong tiêu dùng

Diễn đàn kinh tế-xã hội Việt Nam 2013: Các chuyên gia, doanh nghiệp đưa giải pháp về kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh
Tiếp tục chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, chiều ngày 19/9/2023, Phiên toàn thể - Toạ đàm cấp cao được tổ chức với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên toàn thể.