Hạt kiểm lâm Thường Xuân

Thanh Hóa: Nhiều cây gỗ quý dần biến mất trên đất rừng sản xuất
Thời gian gần đây trên địa bàn thôn Xuân Thắng xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xảy ra tình trạng nhiều cây Lim to cứ đột nhiên biến mất khỏi đất rừng sản xuất mà chính quyền sở tại cũng như hạt kiểm lâm không hề hay biết.