HĐND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác PCCC
Trong Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Hà Nội vừa được HĐND Thành phố thông qua đặc biệt nhấn mạnh đến các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục, xử lý cháy nổ đối với chung cư mini, trung tâm thương mại...