hiện tượng nóng lên toàn cầu

Trái đất nóng lên khiến ngành du lịch đứng trước nhiều rủi ro
Hiện tượng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu khiến ngành du lịch trên khắp thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro khi ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường tự nhiên.