Hồ Đội Có

Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm tại hồ Đội Có
Ngày 19/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết đã giao các phòng chuyên môn phối hợp đơn vị thi công khẩn trương lên phương án nạo vét, khắc phục ô nhiễm của hồ Đội Có (gần bến Du thuyền bên hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng).