hồ thuỷ điện

Quảng Nam yêu cầu vận hành các hồ thủy điện đảm bảo an toàn vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm thiên tai (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn.