hồ thủy điện Trị An

Hồ thủy điện Trị An xả tràn lần 2
Nhà máy thuỷ điện Trị An tiếp tục xả tràn với tổng lưu lượng nước về hạ du đạt 760 đến 1.010m 3 /s. Đây là đợt xả tràn lần thứ 2, cách lần xả tràn trước đó gần 1 tháng.