Hỗ trợ

Năm 2025, Cà Mau sẽ có 6 hệ thống xử lý nước mưa thành nguồn nước an toàn
Theo dự kiến trong năm 2025, 6 hệ thống xử lý nước mưa thành nguồn nước an toàn sẽ được Tổ chức Gravity Water tại Việt Nam lắp đặt cho tỉnh Cà Mau.