Hỗ trợ

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kêu gọi Vương quốc Anh hỗ trợ thúc đẩy chuyển giao các công nghệ xanh cho Việt Nam
Tiếp ông Mark Garnier - Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kêu gọi bên Anh hỗ trợ thúc đẩy chuyển giao các công nghệ xanh cho Việt Nam, thúc đẩy thương mại các sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường, tận dụng Hiệp định UKVFTA.