hỗ trợ thành phố Hà Nội

Hàng nghìn cán bộ y tế các tỉnh xung phong hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19
Moitruong.net.vn – Để hỗ trợ hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, góp phần vào công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, UBND 11 tỉnh đã khẩn trương thành lập các Đoàn công tác với hàng ngàn cán bộ y tế chi viện cho Hà Nội.