hóa đơn điện tử

Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc từ 1/7
Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa cho biết, các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc sẽ phát hành hoá đơn điện tử từ 0 giờ ngày 1/7.