hỏa hoạn

Thanh Hóa: Hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung ứng phó bão số 4
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện 10/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão.