Hoàn thiện các nghị định về sử dụng khu vực biển và lấn biển

Moitruong.net.vn

– Chiều 19/11, tại tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và Hồ sơ xây dựng Nghị định về lấn biển.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ đã chủ trì phối hợp các bộ, ngành Trung ương thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh nhằm cụ thể hóa nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 46 và Khoản 3 Điều 47 của Luật Thủy sản năm 2017.

Cần một hệ thống pháp luật TNMT biển, đảo thúc đẩy nền kinh tế biển phát triển bền vững. 

Ngày 30/10 vừa qua Bộ đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định này và Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về lấn biển với sự tham gia của gần 60 đại biểu đại diện cho 8 bộ, ngành và Sở TN&MT của 7 tỉnh, thành phố có biển. Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 59 điều, quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam và từ tổ chức, cá nhân Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản; quy định việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Dự thảo Nghị định đã kế thừa, tiếp thu các quy định hợp lý, khoa học đã được kiểm nghiệm, chứng minh từ thực tế trong các văn bản quy phạm pháp luật đất đai cùng những quy định khác có liên quan.

Đối với Nghị định về lấn biển, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, thời gian qua, hoạt động lấn biển đã, đang có chiều hướng ngày càng tăng tại nhiều tỉnh, thành phố có biển. Tuy nhiên, hiện nay nước ta chưa có các quy định của pháp luật về lấn biển đề điều chỉnh các quan hệ xã hội này, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo. Do đó, Bộ TN&MT đã báo cáo và được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng Nghị định quy định về lấn biển nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lấn biển, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Minh Châu (t/h)