hoạt động

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an
Thủ tướng Chính phủ giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Công an theo quy định.