học online

TP.HCM: Lớp có 50% học sinh F0, F1 trở lên sẽ chuyển qua học online
Moitruong.net.vn – Khi trong một lớp học có số học sinh là F0, F1 chiếm từ 50% học sinh trở lên của cả lớp thì hiệu trưởng các trường phải linh hoạt chuyển qua hình thức dạy học online cho lớp đó.