Hội LHPN huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Tặng 5.880 bếp tiết kiệm năng lượng cho phụ nữ huyện Hương Sơn
Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trao tặng bếp tiết kiệm năng lượng (TKNL) cho 5.880 phụ nữ là những đối tượng thuộc diện hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hộ đang sử dụng bếp củi truyền thống.