Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10

TP. Hồ Chí Minh: Phụ nữ quận 10 hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp
Sáng 20/5, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình "Phân loại, thu gom rác thải tại nguồn".