Honda Việt Nam

Bắc Giang trồng hơn 1000 cây xanh
Vừa qua, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp tổ chức “Ngày hội trồng cây - Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh.