hợp đồng xuất khẩu cua Cà Mau

Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng nguồn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc
Trước khi Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài chống dịch, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam đã sẵn sàng nguồn hàng cung ứng. Chính vì thế mà thời điểm này, giao thương hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc đang rất sôi động.