Hợp tác giao thương Việt Nam - Hàn Quốc

[VIDEO] Chương trình “Hợp tác giao thương Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, môi trường”
Sáng ngày 27/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức chương trình “Hợp tác giao thương Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng, môi trường”.