hợp tác kinh tế

Đề xuất quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính định hướng quan hệ ASEAN – Australia trong thời gian tới
Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như tăng cường hợp tác chính trị-an ninh, quốc phòng,…cho quan hệ ASEAN-Australia thời gian tới.