hợp tác văn hóa

Gắn kết chuyển đổi số trong hợp tác văn hóa - thông tin ASEAN
Sáng 24/11 tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN có chủ đề "Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người" đã chính thức khai mạc.