huyện Bá Thước

Hoàn lưu bão số 2 gây nhiều thiệt hại cho tỉnh Thanh Hoá
Tại huyện Cẩm Thủy, 77,46 ha cây trồng bị ngập lụt. 9 ha ao, hồ tại các xã: Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Châu, Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ bị ngập, gây thất thoát nhiều loài thủy sản nuôi.