Thanh Hóa: 134/135 mẫu nước giếng dọc sông Mã không đạt chuẩn

Hoàng Anh|25/06/2021 06:30

Moitruong.net.vn – Kết quả xét nghiệm có 134/135 mẫu nước giếng nằm dọc theo sông Mã, trên địa bàn 10 xã, thị trấn của H.Bá Thước (Thanh Hóa) không đạt theo quy chuẩn.

Cụ thể, Trung tâm Nước sinh hoạt – Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa (thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa) đã lấy 135 mẫu nước giếng tại 9 xã, 1 thị trấn dọc sông Mã thuộc địa bàn huyện Bá Thước để phân tích, xét nghiệm. Kết quả cho thấy, 70/70 mẫu nước giếng đào và 64/65 mẫu nước giếng khoan không đạt QCVN 02:2009/BYT.

Tháng 4/2021 nước Sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước cũng bị đổi màu gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt

Qua phân tích, xét nghiệm 135 mẫu nước, nhìn chung nhóm chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, độ đục, mùi vị) cho kết quả đa số mẫu nước trong, không có mùi vị, một số ít mẫu có độ đục và độ màu vượt giới hạn cho phép.

Đối với nhóm chỉ tiêu hóa học (PH, Pecmanganat, sắt tổng hợp, Amoni, Asen), một số mẫu có chỉ số PH thấp hơn giới hạn cho phép, 1 mẫu có chỉ tiêu sắt cao hơn giới hạn cho phép, 2 mẫu xuất hiện Asen nhưng chưa vượt ngưỡng cho phép.

Đáng chú ý, trong nhóm chỉ tiêu vi sinh (Coliform, E.coli), có tới 134/135 mẫu nước có chỉ tiêu Coliform vượt giới hạn cho phép rất nhiều lần, 51/135 mẫu có chỉ tiêu E.coli vượt giới hạn cho phép.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: 134/135 mẫu nước giếng dọc sông Mã không đạt chuẩn