nước Sông Mã

Thanh Hóa: 134/135 mẫu nước giếng dọc sông Mã không đạt chuẩn
Moitruong.net.vn – Kết quả xét nghiệm có 134/135 mẫu nước giếng nằm dọc theo sông Mã, trên địa bàn 10 xã, thị trấn của H.Bá Thước (Thanh Hóa) không đạt theo quy chuẩn.