huyện Bình Đại

Phát triển mô hình du lịch sinh thái ở Bến Tre
'Người Giữ Rừng' là mô hình tiên phong trong phát triển du lịch sinh thái ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.