huyện Kim Sơn

Ninh Bình: Khắc phục tình trạng thiếu nước sạch cho vùng bãi ngang huyện Kim Sơn
Nằm xa trung tâm huyện và ở gần biển nên các xã bãi ngang của huyện Kim Sơn (Ninh Bình) rất khó khăn về nguồn nước ngọt, người dân không thể đào giếng khơi hay lấy nước sạch từ các nguồn tự nhiên khác.