huyện Mường La

Sơn La: Tăng cường quản lý khai thác cát ở huyện vùng cao
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động thăm dò, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện.