[Infographic] Những trang sử hào hùng của đất nước từ khi có Đảng

Moitruong.net.vn

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi người và vận mệnh dân tộc.

Theo TTXVN