[Infographic] Vì sao các nhà băng nên ưu tiên đầu tư phòng chống rửa tiền?

Moitruong.net.vn

– Tội phạm tài chính đang có nhiều diễn biến ngày càng phức tạp trong vài năm trở lại đây đặt ra các thách thức lớn cho ngành ngân hàng về kiểm soát phòng chống rửa tiền.

Trong lĩnh vực ngân hàng, một trong những vấn đề thu hút được rất nhiều sự chú ý trong vài năm trở lại đây là hoạt động phòng chống rửa tiền (AML).

Khi tội phạm tài chính có thể giấu thành công nguồn gốc những đồng tiền “bẩn” của mình, cả các nhà băng và xã hội đều chịu thiệt hại. Vậy tại sao AML lại đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết?

Rửa tiền là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản được coi là “hợp pháp”.

Rửa tiền bao gồm ba giai đoạn: (1) Sắp xếp: tội phạm tìm cách đưa các khoản tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội vào hệ thống tài chính để chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo. Giai đoạn này là giai đoạn dễ bị phát hiện nhất trong quy trình rửa tiền;

(2) Phân tán: các khoản tiền đã được đưa vào hệ thống tài chính sẽ được chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản ngân hàng, các quốc gia, đầu tư dự án, mua bán qua lại… nhằm che giấu nguồn gốc của tài sản;

(3) Qui tụ: các khoản tiền chính thức nhập vào nền kinh tế hợp pháp và có thể sử dụng cho tất cả các mục đích.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng