[Infographics] Cổng dịch vụ công Quốc gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Moitruong.net.vn

– Từ ngày 12/5, Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 một số dịch vụ công.

Theo Vietnam+