kênh hàng bàng

TP Hồ Chí Minh: Hồi sinh dòng kênh sau 22 năm bị lấp
Moitruong.net.vn – Sau 22 năm bị lấp dẫn tới ô nhiễm nặng, kênh Hàng Bàng chảy qua quận 5, 6 (TP Hồ Chí Minh) dần được khôi phục, làm thay đổi cảnh quan, nâng cao đời sống người dân dọc hai bờ.