Khai mạc ngày hội du lịch sinh thái năm 2018

Huyện Phong Điền: Khai mạc ngày hội du lịch sinh thái năm 2018
Những tiết mục ca nhạc đặc sắc trong ngày hội du lịch Phong Điền năm 2018