khai thác tài nguyên trái phép

Bật “đèn xanh” cho nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên trái phép, một Phó phòng TN&MT ở Phú Thọ bị bắt
Tạo điều kiện hợp thức hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền không đúng quy định, ông Thành đã tiếp tay cho nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên trái phép tại nhiều khu vực thuộc xã và thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.