khoan giếng trái phép trên đảo Lý Sơn

Lại xuất hiện khoan giếng trái phép trên đảo Lý Sơn
Moitruong.net.vn – Trước tình trạng thiếu nước tưới đang diễn ra gay gắt tại một số nơi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân ở đây đã tìm mọi cách thăm dò, khai thác nguồn nước ngầm trái phép để tưới tiêu dẫn đến tình trạng khoan, đóng trái phép tái diễn, đe dọa nguồn nước ngầm trên đảo.