khôi phục hàng không

Các hãng hàng không chuẩn bị nâng tần suất các đường bay quốc tế
Moitruong.net.vn – Với việc không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ đến tất cả thị trường, các hãng hàng không có cơ hội để khôi phục, mở rộng mạng bay, chuẩn bị đón đầu nhu cầu du lịch quốc tế.