khu sinh quyển thế giới

Đề xuất không mở đường qua khu sinh quyển thế giới
Với kinh phí rất lớn và ảnh hưởng diện tích rừng, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lựa chọn phương án không làm đường đi xuyên vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Đồng Nai (khu bảo tồn).